LUCKY BAY CAMPGROUNDS, CAPE LE GRAND NATIONAL PARK

Ovaj projekat je lociran u Kejp L Grand nacionalnom parku (Cape Le Grand National Park), približno 60km istočno od Esperansa (Esperance). Projektovanje ovog prostora obuhvata projektovanje otvorenog parking prostora sa 100 parking mesta, kamp naselja, preko 2,5km puta i preko 1km pešačkih staza (uključujući vertikalne denivelacije).

Ova živopisna lokacija predstavlja poseban inženjerski izazov usled dinamičnosti topografije, specifičnosti planirane namene i rada u restriktivnom području (u okviru nacionalnog parka). Prioritet pri projektovanju je, između ostalog, bila upotreba lokalnog građevinskog materijala.

Usluge

Projektovanje je započeto krajem januara 2015.

Klijent

DEPARTMENT OF PARKS & WILDLIFE