SWANCARE, BENTLEY PARK – MP INPUT

Innovo tim je učestvovao u izradi studije za razvijanje optimalnog modela za proširenje naselja namenjenog za život starijih osoba (Bentley Park). Lokacija postojećeg naselja se pokazala vrlo povoljnom i doprinela velikom interesovanju, što je očekivano da će uticati na udvostručivanje njegovih smeštajnih kapaciteta u narednih 20 godina.

Usluge

Preliminarni doprinos pripremi Master Plana podrazumevao je analizu očekivanog budućeg uticaja ovog proširenja na okolnu putnu mrežu, potom opcija za optimalne zahteve za parkiranje imajući u vidu lokaciju ovog naselja u jednoj od centralnih gradskih celina i na kraju metoda unapređenja pešačkog saobraćaja u okviru istog koji karakteriše veliki broj ugroženijih korisnika.

Klijent

TPG / SWANCARE