TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU ULICE VUKA KARADŽIĆA

Izrađen je Idejni projekat i Projekat za izvođenje. Ovi projekti su podrazumevali izradu sledećih projekata: Projekat saobraćajnica, Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije, Projekat atmosferske kanalizacije i Projekat javnog osvetljenja. Ukupna dužina dela ulice koji je bio predmet projektovanja je 350m i podeljen je u dve faze.
Razlog za rekonstrukciju navedene saobraćajnice je da se povećava nivo usluge, protočnost i bezbednost saobraćaja, kao i pešaka, tako i motornih vozila. Jedna od posebnih stavki je i rešenje problema stacionarnog saobraćaja. Trasa saobraćajnice prolazi kroz izgrađenu zonu grada te je izvršeno geodetsko snimanje. Situaciono rešenje trase urađeno je na katastarskoj podlozi.

Usluge

Projekat je predat Investitoru dana 08.12.2016 godine.

Klijent

Javno preduzeće Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo“