Potpisan ugovor sa Gradskom upravom za infrastrukturu i imovinu grada Sremska Mitrovica

Dana 04. novembra 2016 godine, firma INNOVO Consulting d.o.o. potpisala je ugovor “Izrada projekta za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnih površina i komunalne infrastrukture na delovima ulica Fruškogorska i Železnička i ulici Dr Dušana Popovića” sa Gradskom upravom za infrastrukturu i imovinu grada Sremska Mitrovica. Ugovor podrazumeva izradu Idejnog projekta, Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje. U okviru pomenutih projekata planirano je projektovanje sledećih elemenata: saobraćajnice, biciklističke staze, pešačke staze, parking mesta, atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, uređenje zelenih površina, instalacije i javno osvetljenje.