Potpisan ugovor sa Javnim preduzećem za uređenje građevinskog zemljišta Kraljevo

Dana 28. novembra 2016, firma INNOVO Consulting d.o.o. potpisala je ugovor „Tehnička dokumentacija za uređenje javnog parkinga ispred novog groblja „Barutana“. Ugovor je potpisan sa Javnim preduzećem za uređenje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ i podrazumeva izradu Idejnog projekta i Projekta za izvođenje. Pomenuti projekti u svom sastavu će imati Projekat saobraćajnica, Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije, Projekat atmosferske kanalizacije i Projekat javnog osvetljenja. U okviru projekta tretira se i parterno uređenje sa planiranim urbanim mobilijarom.