UREĐENJE JAVNOG PARKINGA ISPRED NOVOG GROBLJA ‘BARUTANA’

Predmet zadatka je bio izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg parking prostora ispred novog groblja ‘Baturana’. Projektom je previđeno maksimalno iskorišćenje prostora, u okviru koga je potrebno bilo projektovati maksimalan broj parking mesta, zatim planirati pešačke koridore. Pored toga, na pogodnim mestima planirati sadnju drveća koje će pružiti zaštitu automobilima od atmosferilija. U okviru projekta tretirano je i parterno uređenje sa planiranim urbanim mobilijarom. Projektom je obuhvaćena ugradnja urbane opreme (kante za smeće, klupe za sedenje i sl.).

Usluge

Idejni projekat je predat u februaru tekuće godine.

Klijent

Javno preduzeće za uređenju građevinskog zemljišta ‘Kraljevo’